به خاطر قامت كوچك تو
در دست هاي بزرگ من

به خاطر قامت كوچك تو، در دستان بزرگ من

به خاطر لب هاي بزرگ من
بر گونه هاي لطيف تو

به خاطر مشت كوچك تو
به دور انگشت سبابۀ من

به خاطر تو
به خاطر تو
تمام قد؛ ايستاده ام...

دلنوشته ها

* برگرفته از اين شعر احمد شاملو ست.


ادامه مطلب...
+ بازدید : | نگارش در ۸ اسفند ۱۳۹۴ساعت ۱۰:۰۴:۳۲ توسط مدير سايت | نظرات (1)

پا به پاي كودكي هايم بيا
كفش هايت را به پا كن تا به تا
قاه قاه خنده ات را ساز كن
باز هم با خنده ات اعجاز كن
پا بكوب و لج كن و راضي نشو
...
با كسي جز دوست همبازي نشو
بچه هاي كوچه را هم كن خبر
عاقلي را يك شب از يادت ببر

ادامه مطلب...
+ بازدید : | نگارش در ۸ اسفند ۱۳۹۴ساعت ۱۰:۰۳:۵۱ توسط مدير سايت | نظرات (4)

من: من ميخوام برگردم به كودكي!

نازي: نمي‏شه! كفشِ برگشت برامون كوچيكه!

من: پابرهنه نمي‏شه برگردم؟

نازي: پلِ برگشت، توان وزن ما رو نداره، برگشتن ممكن نيست!

من: براي گذشتن از ناممكن كي رو بايد ببينيم؟

نازي: رؤيا رو!

من: رؤيا رو كجا زيارت بكنم؟

نازي: در عالم خواب!

من: خواب به چشمام نمي آد!

نازي: بشمار، تا سي بشمار، يك و دو...

كودكي هامان كجا جا ماند؟

حسين پناهي


ادامه مطلب...
+ بازدید : | نگارش در ۸ اسفند ۱۳۹۴ساعت ۱۰:۰۳:۲۱ توسط مدير سايت | نظرات (3)

اي همه گل هاي از سرما كبود
خنده هاتان را كه از لب ها ربود؟

خنده هاتان را كه از لب ها ربود؟

فريدون مشيري


ادامه مطلب...
+ بازدید : | نگارش در ۸ اسفند ۱۳۹۴ساعت ۱۰:۰۲:۴۸ توسط مدير سايت | نظرات (3)

اگر برآيد ماه شب ما
به سر رسد اين تاب و تب ما

شود به توفان ها سپر ما
نوازش چشمانِ ترِ ما

اگر برآيد ماه شب ما
به سر رسد اين تاب و تب ما 

ز پشت ابر تيره غم ها
دميده ماه سرور دل ها...

كجاست ماه شب ما؟


ادامه مطلب...
+ بازدید : | نگارش در ۸ اسفند ۱۳۹۴ساعت ۱۰:۰۲:۱۳ توسط مدير سايت | نظرات (3)

۱ | ۲ |